Návrhy zahrad - Konzultace

Konzultace

Konzultace probíhají na Vašem pozemku. Délka se odvíjí podle Vašich potřeb a požadavků, obvykle 1-3 hodiny.

Projdu s Vámi pozemek a odpovím na dotazy. Probereme Vaše představy a možnosti, které jsou na pozemku realizovatelné. Nabídnu své nápady a zkušenosti, jak s pozemkem dále pracovat. V případě zájmu se domluvíme na dalším postupu, např. vypracování návrhu.

Cena: 800,- Kč za hodinu konzultace + doprava 8,- Kč za 1 km. Platba v hotovosti na místě.

Návrhy zahrad

Návrhy vypracovávám dle Vašich požadavků, v předem dohodnutém rozsahu a detailu.

Nejběžnější varianty jsou:

  • Kompletní návrh zahrady na holém pozemku.
  • Návrh pouze části pozemku, např. jen ovocného sadu nebo živých plotů.
  • Úprava nebo doplnění stávající výsadby, která již nesplňuje představy majitelů.


Moje spolupráce se zákazníkem probíhá takto:

  • Zákazníkovi pošlu nezávazný dotazník, ze kterého získám základní informace o pozemku a jeho využití.
  • Konzultace na pozemku zákazníka. Tam mi sdělíte své představy a požadavky. Pokud se dohodneme na další spolupráci, vypracuji cenovou nabídku na návrh dle dohodnutého rozsahu.
  • Pokud cenovou nabídku přijmete, vypracuji smlouvu o dílo, jejíž součástí jsou i termíny vypracování návrhu.
  • Po uzavření smlouvy a zaplacení zálohy si pozemek vyměřím a vypracuji 2 pracovní varianty návrhu.
  • Obě varianty návrhu spolu na Vašem pozemku probereme. Vyberete si tu variantu, která Vám bude sympatičtější.
  • Vybranou variantu dopracuji do finální podoby a předám ji zákazníkovi.


Cena návrhu je vždy individuální. Každý návrh je jedinečný a cena se stanovuje až po konzultaci. Někdo má zájem jen o navržení stromů a keřů a vytvoření jakési kostry zahrady, někdo chce vytvořit i trvalkové záhony, podsadby živých plotů a podobně, a to na různě velké ploše. Od toho se odvíjí pracnost návrhu, a tudíž i cena. Záleží i na tom, v jakém stavu je zahrada nyní. Jinak se pracuje se zahradou, když je plně osázená a jinak, když je prázdná. Záleží i na vzdálenosti zahrady od mého bydliště (cestovní náklady). Ani velikost zahrady mnohdy není tak důležitá. Někdy je pracnější navrhnout zahradu malou, kde hraje roli každý centimetr, než zahradu větší. Proto cenu dokážu určit až po konzultaci a vyjasnění si toho, co vše bude obsahem návrhu.


Ukázky návrhů:


Rodinná zahrada vedle kovářské dílny:


Relaxační zahrádka na okraji Brna, obklopená lesíkem:


Zahrada staršího manželského páru, který se s počátkem důchodu pouští do zahradničení:


Ukázka návrhu trvalkové výsadby:


Pokud máte v úmyslu založit si svou ekozahradu, je dobré věnovat tvorbě návrhu velkou pozornost. Dobře promyšlený návrh Vám totiž v dalších letech ušetří spoustu práce.